Back
Related Jobs
Don't see any suitable job? Leave your updated profile here and we will actively contact you if your profile matches with our requirements.
Communications Content Intern
Company
One Mount
Location
Hà Nội
Contract Type
Short-term Contract
End Date
16/04/2023

Trách nhiệm công việc:

  • Được tìm hiểu mô hình kinh doanh của từng công ty thành viên trong Tập đoàn và cập nhật diễn biến thị trường bất động sản, bán lẻ (OneHousing, VinShop)
  • Hỗ trợ xây dựng kịch bản nội dung, angles, outline và trực tiếp viết các bài PR để  đăng tải trên báo chí.
  • Theo dõi, đánh giá, đề xuất các thay đổi để đạt được mục tiêu Truyền thông.
  • Hỗ trợ các công việc khác của Ban Truyền thông One Mount.

Yêu cầu chuyên môn:

  • Đang là sinh viên năm cuối các trường Báo chí, Truyền thông, Ngoại giao
  • Cầu thị; có sở thích, đam mê với việc viết; sẵn sàng học hỏi
  • Trung thực, linh hoạt.
  • Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng như Google Docs, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Figma
  • Kỹ năng giao tiếp tốt với khả năng làm việc nhóm và độc lập.
1MG
One Mount was established with the vision of building the largest technological ecosystem. We are committed to building a strong and sustainable ecosystem, creating a broad playing field to nurture and grow future start-ups, ideas, and unicorns helping to shape the future of growth in Vietnam.
Drag and drop your file here or browse from your computer
Up to 3 mb, allowed file types: .jpg, .jpeg, .png, .doc, .docx, .pdf
By submitting a CV, you agree with our privacy statements.