Back
Related Jobs
Don't see any suitable job? Leave your updated profile here and we will actively contact you if your profile matches with our requirements.
Distributor Parnership Manager
Company
One Mount Distribution
Location
Hà Nội
Contract Type
Full-time
End Date
14/04/2023

Job Description:

 • Dẫn dắt bộ phận trong việc triển khai mô hình hợp tác phù hợp (MP/Mix/Consignment/SubD) cho các NPP trên toàn quốc, nhằm đảm bảo mục tiêu công ty về doanh số, nguồn hàng, và lợi nhuận.1. Tham gia xây dựng chính sách các kênh phân phối, hợp đồng hợp tác với từng phân khúc NPP, đảm bảo phương pháp tiếp cận và CVPs.
 • Lên kế hoạch phát triển NPP theo từng vùng thị trường và đảm bảo doanh số, lợi nhuận theo đúng mô hình mục tiêu.
 • Xây dựng và liên tục cải tiến quy trình nhằm quy hoạch, tối ưu luồng công việc của bộ phận.
 • Giám sát, kiểm soát nhằm đảm bảo các kế hoạch của phòng ban được triển khai đúng tiến độ. Báo cáo các vấn đề kịp thời với cấp trên.

Job Requirements

 • Đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành liên quan tới Quản trị Kinh doanh, Thương Mại,..- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về kinh doanh, ưu tiên kinh nghiệm B2B, đặc biệt với đối tác lớn, và tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về quản lý.
 • Có kiến thức về Kinh tế, Luật thương mại...- Khuyến khích có kinh nghiệm làm việc trong ngành FMCG
 • Có kiến thức về Supply Chain- Kỹ năng Đàm phán, Thương thuyết
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng tư duy logic
 • Kỹ năng giao tiếp rất tốt với khả năng ảnh hưởng trên các bộ phận khác nhau của tổ chức để giải quyết những vấn đề phức tạp về cân bằng quan hệ hợp tác giữa đối tác và tổ chức
 • Kỹ năng xây dựng và gắn kết đội ngũ- Tư duy kinh doanh nhạy bén là lợi thế
 • Kỹ năng quản trị rủi ro
1D
Being a member of One Mount, VinShop is the pioneer in modernizing distribution & its infrastructure to provide business solutions and sales & ordering platform for Superior Profitability, Services & Experience for FMCG Suppliers and GT* Retailers (including their Shoppers)
Drag and drop your file here or browse from your computer
Up to 3 mb, allowed file types: .jpg, .jpeg, .png, .doc, .docx, .pdf
By submitting a CV, you agree with our privacy statements.