Back
Related Jobs
Data Scientist
One Mount
Hà Nội
Sr. Data Analyst
One Mount
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Mobile Developer (Android)
One Mount Consumer
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Manual QC Engineer
One Mount
Hà Nội
Manual QC Engineer
One Mount Real Estate
Hà Nội
Java Engineer (PropTech) (All Level)
One Mount Real Estate
Hà Nội
Senior Demand Planner
One Mount Distribution
Hà Nội
Don't see any suitable job? Leave your updated profile here and we will actively contact you if your profile matches with our requirements.
Senior TnS Fraud Analytics (Real Estate)
Company
One Mount
Location
Hà Nội
Contract Type
Full-time
End Date
08/07/2022

Tổng Quan Công Việc

Đánh giá, nhận diện các rủi ro gian lận, các kẽ hở gian lận đối với các mảng bất động sản của Công ty. Đề xuất, triển khai các phương án phòng ngừa, phát hiện gian lận.

 

Trách Nhiệm Chính

  • Nhận diện, đánh giá rủi ro gian lận đối với các sản phẩm, dịch vụ, quy trình liên quan đến bất động sản.
  • Đề xuất và thực hiện triển khai, xây dựng các biện pháp, công cụ phòng ngừa, phát hiện gian lận trong lĩnh vực bất động sản.
  • Liên tục giám sát, phân tích dữ liệu giao dịch, quy trình, sự kiện… để xác định các rủi ro gian lận mới nổi hoặc các rủi ro hiện hữu để kịp thời có biện pháp xử lý.
  • Thực hiện điều tra các sự vụ gian lận liên quan đến các quy trình nghiệp vụ, sản phẩm bất động sản.
  •  Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các biện pháp xử lý hậu quả khác hoặc thực hiện các dự án liên quan đến gian lận liên chức năng.
  • Xây dựng đội ngũ, phát triển năng lực cho các thành viên, để đảm bảo đội nhóm có đủ năng lực về nhận diện, đánh giá và ứng phó rủi ro gian lận.

 

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn

Đại học trở lên

Kinh nghiệm chuyên môn

Yêu cầu bắt buộc:

-Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan về phòng chống gian lận, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán...

- Hiểu biết sâu sắc sản phẩm, quy trình kinh doanh, nghiệp vụ, rủi ro gian lận trong lĩnh vực bất động sản.

- Hiểu biết các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

- Thành thạo các kỹ thuật điều tra gian lận.

- Có khả năng xử lý, phân tích dữ liệu thành thạo.

- Có khả năng thích ứng với môi trường mới và làm việc với các bên liên quan

- Có khả năng chủ động, xử lý khủng hoảng. 

- Có các chứng chỉ chuyên môn như CIA, CFE… là một lợi thế.

- Tiếng Anh và SQL là một lợi thế. 

 

1MG
One Mount was established with the vision of building the largest technological ecosystem. We are committed to building a strong and sustainable ecosystem, creating a broad playing field to nurture and grow future start-ups, ideas, and unicorns helping to shape the future of growth in Vietnam.
Drag and drop your file here or browse from your computer
Up to 3 mb, allowed file types: .jpg, .jpeg, .png, .doc, .docx, .pdf
By submitting a CV, you agree with our privacy statements.